Alla barn i Sverige erbjuds ett gratis vaccinationsprogram mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, livmoderhalscancer, mässling, påssjuka och röda hund.

Vaccin mot livmoderhalscancer erbjuds alla flickor i åk 5 i skolan. Om man av någon anledning inte tagit vaccinationen då och nu vill vaccinera sig, kontakta din skolsköterska för närmare information.

Elevhälsans medicinska del kan erbjuda komplettering om ditt barn saknar vaccinationer. Vid frågor kontakta din skolsköterska.

 

Läs mer om vaccinationsprogrammet på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/Information-till-vardnadshavare-om-vaccination-Det-svenska-vaccinationsprogrammet-for-barn/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/Information-till-vardnadshavare-om-vaccination-Rekommenderade-vaccinationer-for-vissa-barn/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/Information-till-vardnadshavare-infor-vaccination-Vaccination-mot-HPV-for-flickor/


 
Länkar till information om sjukdomarna:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/massling/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/passjuka/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/roda-hund/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/difteri/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/stelkramp-/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/kikhosta-/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hpv-infektion/

 
 

Tyck till här!