//

Alla barn i Sverige erbjuds ett gratis vaccinationsprogram mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, livmoderhalscancer, mässling, påssjuka och röda hund.

Vaccination mot humant papillomvirus (livmoderhalscancer) erbjuds i årskurs 5. Om ditt barn av någon anledning inte tagit vaccinationen då men vill vaccinera sig nu, ta kontakt med skolsköterskan för mer information.

Elevhälsans medicinska del kan erbjuda komplettering om ditt barn saknar vaccinationer. Vid frågor kontakta din skolsköterska.


Läs mer om vaccinationsprogrammet

www.folkhalsomyndigheten.se/Det svenska vaccinationsprogrammet för barn

www.folkhalsomyndigheten.se/Rekommenderade vaccinationer för vissa barn

www.folkhalsomyndigheten.se/Vaccination mot HPV för flickor


Länkar till information om sjukdomar

www.folkhalsomyndigheten.se/smittsamma sjukdomar/mässling/

www.folkhalsomyndigheten.se/smittsamma sjukdomar/påssjuka

www.folkhalsomyndigheten.se/smittsamma sjukdomar/röda hund

www.folkhalsomyndigheten.se/smittsamma sjukdomar/difteri

www.folkhalsomyndigheten.se/smittsamma sjukdomar/stelkramp

www.folkhalsomyndigheten.se/smittsamma sjukdomar/kikhosta

www.folkhalsomyndigheten.se/smittsamma sjukdomar/hpv-infektion

 
 

Tyck till här!