//

Elevhälsan är lagstadgad och det står i skollagen bl a att

  • Elevhälsans medicinska del anordnas för elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan.
  • Elevhälsan har som ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
  • Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Den ska omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.
  • I Elevhälsans medicinska del finns skolläkare och skolsköterskor.

Tyck till här!