Detta sker inför gymnasievalet

Höstterminen

September

 • Gymnasieinformation för eleverna.
 • Start av enskilda vägledningssamtal för varje elev (ca 30 min).
 • Ansökan till Riksidrottsidrottsgymnasium (RIG) eller Nationella idrottsutbildningar (NIU).

Oktober och November

 • 15 oktober är sista anmälningsdag till vissa Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationella idrottsutbildningar (NIU).
 • Vägledningssamtalen fortsätter och efter lovet start av eventuella uppföljningssamtal.

December

 • 1 december är sista anmälningsdag till vissa Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationella idrottsutbildningar (NIU).
 • Eventuella uppföljningssamtal fortsätter.
 • Höstterminens betyg skickas in till elevantagningens kansli i Falun.

Händer också under hösten

Gymnasieskolorna har informationskvällar
(se respektive skolas hemsida)

Vårterminen 

Januari

 • Eventuella uppföljningssamtal och ev studiebesök på program.
 • Inloggningsuppgifter skickas hem till elev.
 • Information om hur du gör ansökningen via dator (klassvis).
 • Gymnasievalet öppnar. Gå in på länken nedan för att göra ditt val. 

  http://dalarnaskommunforbund.se/dk/elevantagningen/ 

Februari

 • 14 februari är sista ansökningsdag och webben stängs. Pappersansökan ska finnas hos studie- och yrkesvägledaren, undertecknad av elev och förälder. Ansökan tas gärna emot före detta datum. SYV kan hjälpa till med att skriva ut ansökan för underskrift vid behov.

Mars

 • Sökande till estetiska programmet blir kallad till provdag. Information skickas till berörd elev.

April

 • Preliminära antagningen klar från vecka 15. Beskedet bygger på höstterminens betyg. Du kan se beskedet på din ansökningssida på webben, men du kan även få det av studie- och yrkesvägledaren.
 • Webben öppnar för eventuella ändringsval vecka 17. Du måste kontakta din SYV om du vill göra ändringar i din ansökan.

Maj

 • 8 maj är sista ansökningsdagen för eventuella ändringar eller omval. Information sker klassvis angående slutliga antagningsbeskedet. 

Juni

 • Slutbetyg skickas till elevantagningens kansli i Falun.

Juli

 • 1 juli visas slutligt antagningsbesked på webben (du behöver dina inloggningsuppgifter).
 • Under perioden 1-24 juli ska du gå in och svara på webben. Läs igenom noga. 
 • Webben stänger 24 juli kl 16.00. Gå in på 

  http://dalarnaskommunforbund.se/dk/elevantagningen/

Augusti

 • Reservantagningar görs under perioden 27 juli-31 augusti.

September

 • Den 1 september tar skolorna över reservantagningen.

Tyck till här!