//

Ansökan

Du får bara lämna in en ansökan, men du kan söka flera program i gymnasieskolan på samma ansökan. Detta gäller även om du söker program på annan ort.

Undantag är alla riksidrottsgymnasium och vissa friskolor, där krävs att en fristående ansökningsblankett skickas in förutom den ordinarie gymnasieansökan.

APL

Betyder arbetsplatsförlagd lärande och är 15 veckor på yrkesprogrammen.

Behörig

För att gå på gymnasiet krävs att du är behörig, vilket innebär att

  • till ett yrkesprogram krävs minst betyget E i svenska, engelska och matematik samt fem ämnen till.
  • till ett högskoleförberedande program krävs betyget E i svenska, engelska och matematik samt nio ämnen till. Beroende på vilket högskoleförberedande program du väljer krävs det att du utav de nio ämnena har E i So- eller No-ämnena.

Är du inte behörig erbjuds du att gå Introduktionsprogrammet (IM) eller ansöka om IMPRO plats, som betyder att du studerar på ett yrkesprogram men läser det ämne du inte är behörig i på IM.

Frisökning

Du har möjlighet att söka ett nationellt program i en annan kommun även om programmet finns i din hemkommun eller samverkansområde. Du tas då emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning och du har inte rätt till inackorderingsstöd.  Nationell idrottsutbildning (NIU) kan ofta bli frisök om gymnasieprogrammet finns på din hemort eller i samverkansområdet.

Hälsa

I en del yrken förekommer det tunga lyft eller kanske arbete med oljor, vatten eller nickel. Det kan vara bra för dig med allergi eller ryggbesvär att tänka på vid valet av program.

Inackorderingsstöd

Går du kommunal gymnasieskola på annan ort gäller följande för att erhålla inackorderingsstöd

  • Du är folkbokförd i Bollnäs kommun och ska studera i annan kommun och kan beviljas inackorderingsstöd under förutsättning att avståndet mellan hemmet och skolorten är minst 45 km och att du bor inackorderad på skolorten.
  • Inackorderingsstöd kan också beviljas för dig som bor i sådan glesbygd att du inte har möjlighet att utnyttja daglig kollektivtrafik för att komma till och från skolan.
  • Du studerar på heltid.
  • Du har inte sökt för dagliga resor (busskort).
  • Du har sökt utbildning som inte finns på hemorten.
  • Du är elev vid riksrekryterande utbildning eller riksidrottsgymnasium.

Går du på en Friskola på annan ort söker du inackorderingsstöd genom CSN och utifrån deras bestämmelser.

Meritvärde

Meritvärdet får du ut genom att lägga ihop värdet av de 16 bästa betygen. Om du har tyska, franska eller spanska som språkval har du 17 betyg, annars har du 16 betyg. Där ger A 20 poäng, B ger 17,5 poäng, C ger 15 poäng, D ger 12,5 och E ger 10 poäng.

Meritvärdet används som urval när programmet har ett begränsat antal elevplatser.

Omval/ändringsval 

Efter att det preliminära beskedet har kommit, har du som elev möjlighet att göra ett omval eller ett ändringsval (gäller inte alla kommuner) fram till maj.

Riksrekryterande

Till riksrekryterande utbildningar får elever söka från hela landet.

Slutbetyg

I juni får du ditt slutbetyg som skickas in och används i den slutliga antagningen till gymnasiet.

Studiebidrag

Utbetalas med 1 250 kr/månaden under tio månader.

Tyck till här!