Vallsta skola

Välkommen till Vallsta skola!

Covid-19 - Information om (Coronaviruset)

Aktuell information till vårdnadshavare skickas via Unikum.

Skolor och förskolor i Bollnäs kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, vid minsta tecken på förkylningssymptom ska personal och elever stanna hemma, samt vara hemma två dygn efter tillfrisknande. Detta oberoende om man varit på resa eller ej.  

Personal, barn och elever som är friska kommer till förskola/skolan som vanligt.

All information som du behöver känna till om Covid-19 (coronaviruset) hittar du på Folkhälsomyndighetens sida eller via länkarna nedan:

Klicka här för generell information (Folkhälsomyndigheten)

Klicka här för information till skolor och förskolor (Folkhälsomyndigheten)

Klicka här för information på Bollnäs kommuns hemsida

 

Unikum
Nu kan du som vårdnadshavare logga in på Unikum och följa ditt barns lärande.
Mer information om inloggning mm hittar du här. Sedan kommer ni få veta mer på kommande föräldramöten under höstterminen.

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020: 19 augusti – 22 december

Lovdagar för eleverna: 
28 september, studiedag 
23 oktober–30 oktober, höstlov (v 44)

Vårterminen 2021: 11 januari – 8 juni

Lovdagar för eleverna: 
8–12 mars, sportlov (v 10) 
6–9 april, påsklov (v 14)
14 maj, lovdag

Totalt för läsåret 178 skoldagar

 

Riktlinjer för ledigheter

Skolnärvaro är en av de faktorer som är av största vikt för att ditt barn ska nå målen i skolan. Varje dag räknas och i skolan får ditt barn ibland möta undervisning som inte går att ta igen i form av läxor. Med anledning av detta och att Skollagen säger att skolan ska vara restrektiva med ledigheter beviljas endast ledigheter som du som vårdnadshavare inte kan planera för eller styra över. Utlandsresor, jakt, fjällresor och shoppingresor är exempel på ledigheter som ej ses som synnerliga skäl för ledighet och beviljas alltså inte. Cuper mm som du som vårdnadshavare inte kan bestämma datum på beviljas däremot. Ledighet för elev ska sökas senast 14 dagar innan planerad ledighet. Rektor fattar beslut om samtliga ledighetsansökningar.


Stötta en stjärnläsare


Vallsta Skola ligger ungefär två mil norr om Bollnäs i den natursköna Ljusnandalen, ett stenkast från Orbaden, Hälsinglands Riviera.
Vita skolan uppfördes 1908 och den röda skolbyggnaden invigdes 1960. Skolan har 86 elever i årskurserna F-6.
I den vita byggnaden finns årskurs 1-6 Där finns också ett bibliotek och under 2020 kommer även musiksalen att bli tillgänglig där.
Den röda byggnaden är nyrenoverad sedan årsskiftet 2019/2020. Förskoleklass, fritids samt förskolan Aspen (4-5åringar) finns här nu med en utökad matsal och en ateljé.
Vallsta Skola har behöriga, engagerade lärare och övrig duktig personal som arbetar intensivt med att se alla barn varje dag, med att ge varje barn rätt förutsättningar för att klara av inlärningen och med att skapa en trygg och säker skola.

Vallsta skola
Postadress:
Vallsta riksväg 24
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Vallsta riksväg 24
821 67 Vallsta

Skoladministratör
 Skicka e-post
 0278-254 00
 0278-253 79

Rektor
 Daniel Johansson
0278-250 22 

Biträdande Rektor
 Helena Wavén
0278-254 06 

 

Tyck till här!

minasidor puff