1. När en elev har varit frånvarande vid 5 tillfällen på en termin meddelar mentor rektor.
  1. Mentor kontaktar vårdnadshavare, frågar om hälsoläget och om trivsel i skolan och förklarar att skolan ser frånvarofrekvensen som oroande. Berättar om skolans rutiner.
  1. Observationstid under 4 veckor.
  1. Om det under observationsperioden blir frånvaro igen kallar rektor till möte med elev, vårdnadshavare, lärare och elevhälsa. Syftet är att se till att skolan gör vad den kan för att hjälpa eleven till närvaro.
  1. Fortsätter frånvaron kallar rektor åter till möte, samtalar om åtgärder från hemmet och skolan. Upprättande av handlingsplan. Bestämmer datum för uppföljning.

Tyck till här!