Arbråskolan har en övergripande regel:

Vi visar respekt för människa och miljö

Det gör vi genom att:

Vi bryr oss om varandra och visar hänsyn

Vi är rädda om skolans och varandras saker

Vi ser till att det är rent och snyggt omkring oss

Vi kommer i tid till lektionerna 

Vi har ett vårdat språk

Vi är rädda om naturen och skolområdet

Vi arbetar aktivt mot kränkande behandling

Tyck till här!