Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Bli en av kommunens tio Vintercyklister! Ställ bilen och börja cykla till jobbet minst 3 gånger i veckan. Vintercyklisten pågår mellan 23 november – 28 februari. Anmäl dig senast 26 oktober. Det räcker att du bor i kommunen för att kunna delta.

Region Gävleborg och länets kommuner har sedan 2010 genomfört utmaningen Vintercyklisten för att motivera och utmana bilister att börja cykla till och från arbetet under vintern.

Varje år får ett antal deltagare prova på vintercykling. Vi har 10 platser i Bollnäs. Alla deltagare åtar sig att cykla minst tre dagar i veckan och registrera cykelresorna via en app. Du har också i uppgift att utvärdera och utveckla snöröjningen av kommunens gång- och cykelvägar.

Utvärderingarna som görs efter Vintercyklistens slut visar på förbättrad hälsa och ökat välmående hos deltagarna. Dessutom minskar de sina koldioxidutsläpp samt sparar pengar. Många av deltagarna fortsätter att cykla till och från jobbet när våren kommer.

Alla deltagare i utmaningen får utrustning för att säkert och bekvämt kunna cykla på vintern.

Utrustningen består av:

  • Dubbdäck
  • Sadelskydd
  • Reflexväst

Cykelhjälm ska användas av alla deltagare i Vintercyklisten Gävleborg.

Anmälan
Anmäl dig senast den 26 oktober 2020

Resultat 2019/2020
Förra vinterns Vintercyklister i Gävleborg sparade 3 ton koldioxid när de cyklat till jobbet istället för att köra bil. Genom att cykla har de också tillsammans sparat 10 sjukdagar. Av de 71 vintercyklisterna ansåg 99 procent att deltagandet var mycket positivt eller positivt för dem. 51 procent uppger att deras hälsa har påverkats mycket positivt och av vintercyklisterna kommer 96 procent att fortsätta cykla till och från jobbet även nu efter vintercyklistens slut.

Kontakt
Anders Tång, energi- och klimatrådgivare
anders.tang@bollnas.se
Tfn. 070-378 69 30