Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Smittspridningen fortsätter öka i omvärlden och Sverige är inget undantag. Det sker nu en snabbt ökande och omfattande samhällsspridning av covid-19. Antalet fall har under vecka 44 ökat i nästan alla regioner.

I tolv regioner har antalet fall mer än fördubblats mellan vecka 43 och 44. Även i hela landet mer än fördubblades antalet fall från cirka 9 200 bekräftade fall vecka 43 till cirka 18 500 bekräftade fall under förra veckan, vecka 44.
Aktuell statistik för landet hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats

För att platta ut kurvan över antalet fall är det viktigt att alla, oavsett ålder och riskfaktorer, hjälps åt för att förhindra att smittan sprids. Viktiga åtgärder är att begränsa sociala aktiviteter och tillställningar, hålla avstånd till andra såväl inne som ute, stanna hemma vid minsta symptom samt testa sig vid symptom. Den stora skillnaden gör vi själva i vardagen och när vi rör oss i samhället.

Genom att följa rekommendationerna kan vi skydda oss själva, varandra och de som tillhör riskgrupperna. Med minskad smittspridning hjälper vi också vården att orka hålla ut i denna långdragna pandemi.
Läs om rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information från Bollnäs kommuns verksamheter

 • Inom socialförvaltningen finns just nu misstänk smitta hos tre brukare. Det finns även viss misstänkt smitta bland personal. I övrigt är läget stabilt inom socialförvaltningen.

 • Några ur personalen på en skola i Bollnäs kommun har konstaterats smittade av covid-19 och befinner sig hemma. Inga ytterligare fall bland elever eller personal har för närvarande konstaterats på skolan. Övrig personal och vårdnadshavare på skolan är informerade.
  Nyhet om smittad personal på en skola i Bollnäs kommun

 • Vi har denna vecka gjort uppföljande inspektioner på de restauranger som tidigare haft trängselproblem. I och med de ny skärpta föreskrifterna som Folkhälsomyndigheten införde den 3 november kommer vi den närmaste tiden att göra förnyad tillsyn på merparten av serveringsställena, allt för att försäkra oss om att de nya föreskrifterna efterlevs.
  Läs mer om de nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

 • Du som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp kan få dina dagligvaror och apoteksvaror hemkörda utan kostnad. Nu har vi förlängt servicen till den sista december.
  Läs mer om hur du får hjälp med att handla dagligvaror och apoteksvaror

Information från Region Gävleborg
Coronaviruset sprids i allt snabbare takt i Gävleborg. Från att i mitten av oktober ha legat på cirka 60 per vecka har 402 positiva provsvar konstaterats den senaste sjudagarsperioden.
Aktuell covid-statistik för länet hittar du på Region Gävleborgs webbplats

Det är fortsatt flera lokala utbrott över hela länet. Sammantaget, utifrån det som händer i storstäderna, väntas fler i Gävleborg bli sjuka i covid-19.

Flera lokala utbrott pågår på i länet, på arbetsplatser och inom lagidrott. Man ser en sämre efterlevnad av rekommendationer i alla åldersgrupper, men främst bland ungdomar och unga vuxna.

Det finns risk för ytterligare smittspridning i köpcentrum, butiker, skolor, vid sociala tillställningar, på arbetsplatser och i kollektivtrafik just på grund av försämrad efterlevnad samt att man inte stannar hemma när man har sjukdomssymptom.

Information som gäller hela landet

 • Från och med den 3 november gäller nya regler för minskad trängsel på serveringsställen. Råden gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19.
  Läs mer om de nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

 • Vid lokala utbrott av covid-19 i landet kan Folkhälsomyndigheten, i samråd med smittskyddsläkaren i aktuell region, besluta om vilka lokala allmänna råd som ska gälla. Just nu råder specifika allmänna råd bland annat i Region Stockholm, Region Uppsala, Region Halland, Region Jönköpings län, Kronobergs län och Region Skåne. Var uppmärksam på detta om du tänker resa utanför vår egen region. Ju bättre vi i vår region är på att följa de allmänna rekommendationerna för att hålla smittspridningen nere, ju längre håller vi oss ifrån ett eventuellt beslut om hårdare allmänna regler även här i Region Gävleborg.
  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vilka lokala råd som gäller län för län

 • Allt är inte som vanligt! Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats om covid-19. Den riktar sig till barn, unga och vuxna i alla skol- och utbildningsformer i Sverige från årskurs 7 och uppåt. Syftet är att påminna om att pandemin fortfarande pågår, och informera om vad var och en behöver göra för att minska spridningen av covid-19.
  Läs mer om informationsinsatsen på Folkhälsomyndighetens webbplats

En uppmaning från Bo Wallbäcks, biträdande kommunchef
Det är en oerhört snabb smittspridning just nu. Det hänger faktiskt på dig och mig – vilka val vi gör. Smittan sprids inte slumpmässigt, den sprids för att vi slarvar och det går fort! Följ de allmänna råden, i slutändan räddar det hälsa, liv och gör att samhället kan fungera så bra som möjligt.

Jag fortsätter att tjata om det som är mest effektivt för att förhindra smittspridning.

 • Avstå den där festen, trängseln i butiker och köpcentrum. Begränsa dina fysiska kontakter.
 • Ta personligt ansvar och håll avstånd i skolan och på arbetet, i kollektivtrafiken, affärer, restauranger, caféer och barer.
 • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covid-test, i det här läget är det hög risk att det är covid.
 • Tvätta händerna ofta och noga.

Du som tillhör gruppen unga vuxna, där smittspridningen är som högst, tänk på att just du kan göra skillnad och förhindra smittspridningen! Tänk på de äldre och de känsliga, nära och kära!

Håll i och håll ut, tillsammans kan vi göra skillnad

 

Till sidan om Covid-19