Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

 Med anledning av Regeringens och Folkhälsomyndighetens besked om extra skärpta restriktioner den 18 december gör vi ytterligare anpassningar i våra verksamheter för att minska smittspridningen av covid-19.

 Utöver de åtgärder som redan är vidtagna gör vi följande anpassningar:

  • Biblioteken stängs. Vi undersöker möjligheten till in- och utlämning samt hemkörning av böcker. Mer information hittar du på bollnas.se/bibliotek
  • Idrottsanläggningarna inomhus så som ishallen, simhallarna och gym stängs för alla. Det gäller även yngre barn och unga födda 2005 och senare.
  • Undantag för stängningen av idrottsanläggningar gäller elitidrott på professionell nivå och viss rehabträning.
  • Utomhusaktiviteter vid sporthallen för max 8 personer fortsätter tills ett förtydligande kommer från Folkhälsomyndigheten.
  • Utomhusaktiviteterna på Sävstaås bandybana fortsätter som tidigare, för barn och unga som är födda 2005 och senare, tills ett förtydligande kommer från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om alla våra anpassningar på vår samlingssida.


Uttalande från KSAU med anledning av smittspridningen

Smittspridningen är fortfarande mycket allvarlig. Gävleborg hör till ett av de län som drabbats hårt i landet, här har många människor blivit svårt sjuka, eller i värsta fall avlidit som följd av sjukdomen. Situationen inom äldreomsorgen samt inom hälso- och sjukvården är samtidigt fortsatt ansträngd, med mycket hög belastning.

Nu måste vi alla ytterligare anstränga oss för att minska smittspridningen. Vi måste visa hänsyn till de människor som befinner sig i en riskgrupp, eller som arbetar inom vård och omsorg och som måste kunna gå till jobbet för att ta hand om våra äldre och vårda sjuka. Det är du och ditt beteende som avgör om vi ska lyckas tillsammans.

Det är allas ansvar att bidra till att smittspridningen begränsas. Kommunstyrelsens arbetsutskott är kontinuerligt informerad om utvecklingen och står bakom en rad nya åtgärder som Bollnäs kommun nu vidtar och ger en direkt uppmaning till alla som bor och verkar inom kommunen att respektera dessa åtgärder. Vi utesluter inte att ytterligare skärpta restriktioner kan komma att införas.

Tänk på dina medmänniskor och håll ut ytterligare en tid!  

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Marie Centerwall (S), kommunalråd                                
Benny Engberg (BP), kommunalråd                                 
Åsa Äng Eriksson (M), kommunledning
Bengt-Olov Renöfält (C)
Peter Nordebo (FP) 
Anna-Lena Vestin (V), oppositionsråd                                                     

Helena Björkman, kommunchef
Bosse Wallbäcks, biträdande kommunchef