Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Med ett starkt programinnehåll är förhoppningen att rekordmånga kommuninnevånare väljer att delta på årets Miljövecka i Bollnäs.

Den 20-27 mars genomför vi Bollnäs Miljövecka 2021. Det blir ett digitalt program som bland annat innehåller intressanta föreläsare och panelsamtal som på olika sätt belyser den gröna omställning vi befinner oss i.

Under veckan får medborgarna konkreta förslag på alltifrån hur vi som privatpersoner kan minska vår miljöpåverkan till kunskap om hur samhällets omställning från en linjär till en cirkulär ekonomi kommer se ut.

Se hela programmet för veckan här

Veckans fem lunchföreläsare

Erik Ahlström - löparen som med sin rörelse Plogga har fått en hel planet att börja jogga och samtidigt plocka skräp. Genom att plogga rör vi på oss på ett lustfyllt sätt som sätter positiva spår i både vår miljö och hälsa.

Sofie Zetterlund - kommunekolog som ansvarar för att naturvärden, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och miljökvalitetsmål beaktas i Bollnäs kommunala verksamhet.

Pär Larshans - hållbarhetschef för Ragn-Sells, medlem i Kemikalieinspektionens insynsråd och ledamot i Samverkansgruppen för näringslivets klimatomställning – bland annat! Vad kommer morgondagens cirkulära ekonomi att innebära?

Ida Blomqvist - renhållningschef på BORAB som i en inspirerande föreläsning berättar vad du som privatperson kan göra för att minska din miljöpåverkan. Små åtgärder som i slutändan får stor påverkan!

Ulrika Brydling - ekokock, utnämnd till Årets Hållbarhetskock 2019, kokboksförfattare, föreläsare, kursledare och tävlingsledare inom hållbar måltid.

10 000 kr till vinnarna av BORABs miljötävling för högstadiet

I samband med Bollnäs miljövecka uppmanar BORAB samtliga högstadieklasser i Bollnäs kommun att delta i en tävling för miljön och klimatet. Syftet är att stimulera eleverna att fundera över miljöfrågorna och använda sin kreativitet för att tillsammans i klassen komma på smarta idéer eller lösningar för en hållbart Bollnäs.

I tävlingen ingår bland annat att se Erik Ahlströms lunchföreläsning och att Plogga, med betydelsen att jogga och samtidigt plocka skräp, källsortera skräpet och svara på en fråga. Det vinnande bidraget utses av BORABs ledningsgrupp och den vinnande klassen får 10 000 kr till sin klasskassa. Tävlingen pågår 22 mars - 30 april och riktar sig till samtliga högstadieklasser i Bollnäs, Kilafors och Arbrå. 

Räcker skogen till?

En annan intressant programpunkt är företagarcafét den 25 mars och ett panelsamtal kring frågan ”Räcker skogen till?”

Panelen består av:

  • Veronica Jägbrant - Skogskonsulent samt regionalt ansvarig för miljömålet levande skogar, Skogsstyrelsen.
  • Pål Börjesson - Professor och forskare inom Biobaserade energi- och produktionssystem, Lunds universitet.
  • Maria Saxe - Hållbarhetschef, Stora Enso
  • Markus Sten - VD/skogskonsulent, Plockhugget
  • Bengt-Gunnar Jonsson - professor och forskare inom biologisk mångfald och skoglig klimatnytta, Mittuniversitetet Sundsvall.

Kommunalråden öppnar och summerar

Bollnäs kommunalråd Marie Centerwall öppnar den digitala Miljöveckan lördag 20 mars och kommunalråd Benny Engberg summerar veckan den 27 mars. Kommunens nya miljöstrategi Rasmus Ahlén samtalar med kommunalråden och modererar frågestunderna efter varje föreläsning.

Medskapande medborgare
Vi uppmuntrar föreningar, företag och privatpersoner att skapa egna aktiviteter för miljön och att de använder hashtagen #Bollnäsforfuture i sina inlägg i sociala medier.

Arrangörer av veckan

Föreningsalliansen Bollnäs
Fritidsbanken Bollnäs
Bollnäs kommun
BORAB
Svenska kyrkan Bollnäs

Läs mer på www.bollnas.se/miljoveckan