Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Idag är det den suicidpreventiva dagen. Självmord är ett samhällsproblem som kräver stora insatser, men som är möjligt att förebygga.

Den suicidpreventiva dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO). Antalet suicid har legat på samma nivå de senaste tjugo åren.

Tredje högsta suicidtalet i landet

I Sverige dör ungefär 1600 människor varje år, vilket innebär att ett fullbordat suicid sker var sjätte timme eller cirka fyra människoliv om dagen. Utöver det görs långt fler suicidförsök. I Gävleborg tar varje år cirka 56 personer sitt liv vilket gör att vi är det län som har det tredje högsta suicidtalet i landet.

Första hjälpen till psykisk hälsa - MHFA

Suicid och suicidförsök är kostsamt både i lidande och i pengar. För samhället kostar det många miljoner årligen men för de drabbade familjerna är tragedin inte mätbar. Suicid går dock att förebygga och många av samhällets aktörer har en viktig roll i det arbetet.

I Bollnäs finns nu två utbildade instruktörer i metoden MHFA, första hjälpen till psykisk hälsa. 

 • Första hjälpen, L-ABC (Livsfarligt läge, andning, blödning chock), ger du för att hjälpa en sjuk eller skadad person i en akut situation, för att förhindra ett försämrat tillstånd eller rädda liv. Första hjälpen till psykisk hälsa MHFA (Mental Health First Aid) är ett första hjälpen-program vid olika psykiska tillstånd.

 • Genom ökade kunskaper i MHFA kan du hjälpa till att hantera en psykisk kris tills den drabbade kommer under professionell hjälp.

 • Men en utbildning inom MHFA så kan du sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.

 • Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att du kommer att träffa på en person med psykiska besvär än att du hamnar i en situation där du kommer att få användning av dina kunskaper L-ABC.

Viktigast av allt: med kunskap om både första hjälpen till fysisk och psykisk hälsa så kan fler liv räddas!

Två medarbetare i kommunen har utbildats av huvudinstruktörer på Nationellt forskningscentrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska Institutet (NASP) och vi är därmed certifierade instruktörer i MHFA med inriktning ungdom, vuxen och äldre. 

Du kan läsa mer här: MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa (Karolinska Institutet).

Första hjälpens grunder vid psykisk ohälsa förkortas: BLEUS

Vid akut situation ring 112!

 • Bedöm situationen och ta kontakt.
 • Lyssna öppet och fördomsfritt.
 • Erbjud stöd och information.
 • Uppmuntra personen att söka professionell hjälp.
 • Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser.

Annan hjälp

 • Om du eller någon du känner har behov av stöd och läget inte är akut ringer du din Hälsocentral.
 • Till dig som har självmordstankar finns även information på webbplatsen 1177.se, du kan också kontakta Självmordslinjen. 
 • Du kan även hitta hjälp och stöd inom kommunens olika verksamheter hos till exempel elevhälsa och socialtjänst. 

Stödlista med samlad information för alla åldrar

Psykisk hälsa i kristid | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)

Ljuslyktor