Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Under den här veckan deltar vi i den nationella kampanjen En vecka fri från våld, 22-28 november. Vi sprider kunskap om hur våldet kan förebyggas samt vilken hjälp som finns att få.

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man hon har eller har haft en relation med och vart tionde barn tvingas uppleva våld i hemmet.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som belyser det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relation. Initiativet kommer från Unizon och MÄN och stöds bland annat av Länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner och Jämställdhetsmyndigheten.

Hashtaggar i sociala medier är #enveckafrifrånvåld #enkommunfrifrånvåld och #tillsammansmotvåld

Vi vill inspirera, utbilda, motivera och engagera
Bollnäs kommun deltar på olika sätt under veckan, bland annat genom att sprida kunskap om våld i nära relation på vår webbplats och i sociala medier. Veckan avslutas med en ljusmanifestation mot våld - på Brotorget i Bollnäs.

- Nyckeln för att lyckas med ett våldsförebyggande arbete är att inspirera, utbilda, motivera och engagera andra att vilja delta i det. Vi behöver skapa förståelse för att allas medverkan, liten som stor behövs. Tillsammans gör vi skillnad, säger Ewah Petterson, kommunens processledare för projektet En kommun fri från våld.

Definition av våld
”Våld är en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.” (Per Isdal, 2001).

Behöver du hjälp?

Orange Day torsdag 25 november
Under veckan infaller Orange Day - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor.

Bollnäs kommun kommer under dagen, med orange färg, lysa upp den digitala genomfartstavlan vid Gärdet i Bollnäs.

Ljusmanifestation lördag 27 november
Vi bjuder in alla som vill, att delta i vår ljusmanifestation mot våld på Brotorget lördagen den 27 november klockan 12-15.30.
pdfInbjudan till ljusmanifestationen.124.97 KB 
Facebookevenemang för ljusmanifestationen

Webbaserad utbildning om våldsprevention – för alla!
Kommunen har inom projektet En kommun fri från våld tagit fram en kort webbaserad utbildning som skickas till deltagarens mejl. Utbildningen riktar sig både till anställda i kommunen och till allmänheten. Alla anställda inom kommunens verksamheter kommer automatiskt få utbildningen till sin e-post.

Här registrerar du din mejladress för att ta del av utbildningen!

Utbildningen bygger på WHO:s tre principer i våldsprevention:
• att höja kunskapen och öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld
• att höja kunskapen och öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld
• att öka kunskapen om samt träna på att vara en aktiv åskådare som agerar mot lindrigt våld.

Vid frågor om utbildningen kontakta ewah.pettersson@bollnas.se

Bollnäs kommun - en kommun fri från våld

I augusti 2020 fattade kommunstyrelsen ett viktigt beslut att ingå i ett projekt med Länsstyrelsen Gävleborg, Sandviken och Ljusdals kommun, för att tillsammans med organisationen MÄN för jämställdhet och jobba för att Bollnäs ska bli en kommun fri från våld. En kommun fri från våld.

Ett team bildades med representanter från samtliga av kommunens förvaltningar som tillsammans med representanter från politiken arbetar med att ta fram underlag till kommunchefens ledningsgrupp.

Under tiden projektet pågått så har kommunens team samverkat med flera. Med HR har samverkan bidragit med att ta fram en vägledning till arbetsgivaren vid misstanke om våld i anställdas nära relation.

Projektet En kommun fri från våld med Länsstyrelsen, MÄN och övriga kommuner kommer att pågå till och med juni 2022 och fler samverkanspartners kommer att kontaktas under resans gång. Arbete mot våld är en ständigt pågående process.

Tysta filmen
Teamet för En kommun fri från våld har samverkat med Brottsofferjouren, Söderhamn och Ovanåker kommuner vilka ingår i samverkansavtalet med kvinnojouren Stöttan.

I samverkan har man tagit fram ”Tysta filmen”, en film som vänder sig till kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Filmen informerar bland annat om vart man kan vända sig för att söka skydd, hjälp och stöd. Filmen är tyst för kvinnans säkerhet.

Behöver du hjälp? Här hittar du kontaktuppgifter.

 

Nyheter under veckan

2021-11-23 En vecka fri från våld - Socialtjänstens arbete

2021-11-24 En vecka fri från våld – hjälp vid våld i nära relation

2021-11-25 Orange day - Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet

2021-11-25 En vecka fri från våld - en skola fri från våld

2021-11-26 En vecka fri från våld - så arbetar Bollnäs kommun mot brott