Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Bollnäs kommun har skickat en framställan till Regeringskansliet, Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, där kommunen erbjuder sig att teckna samhällskontrakt och stå värd för utlokalisering av statliga arbetstillfällen. Det kan handla om 600-1200 arbetstillfällen.

Tillsammans med Ljusdal och Ovanåkers kommun anser Bollnäs kommun att för att få stor effekt på den hårt ansatta arbetsmarknaden i Gävleborg bör en utflytt av statliga arbetstillfällen koncentreras till Bollnäs.

Bra geografiskt läge
Kommunens geografiskt centrala läge med effektiv infrastruktur möjliggör för resande med kollektivtrafik och stärker arbetsmarknadsutvecklingen i ett större geografiskt område.

– Vi möter upp samhällskontraktet och är beredda att tillsammans med den verksamhet som kan bli föremål för en utlokalisering, se till att skapa så goda förutsättningar som möjligt, så att etableringen snabbt blir framgångsrik och produktiv, framhåller kommunalrådet Marie Centerwall. Arbetet med att möjliggöra för att ta emot en större etablering har pågått en tid och förutsättningarna i Bollnäs är goda.

– Genom samverkan mellan tre kommuner och erfarenheter från tidigare etableringar anser vi att Bollnäs, mitt i Gävleborg, är ett självklart alternativ för regeringskansliet i arbetet med att utlokalisera statliga arbetstillfällen, betonar näringslivschef Peter Eriksson.

Läs hela brevet till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht här.
 
Ytterligare information här:
Bilaga 1. Statistikbilder för decembe