Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Bollnäs söker familjer som är beredda att ta emot barn och ungdomar i sitt hem.

Har ni engagemang, vilja och tid att hjälpa en familj i behov av stöd?

I Bollnäs Kommun finns föräldrar som av olika skäl behöver stöd med att tillgodose sitt barns behov. För dessa familjer kan en kontaktfamilj vara den insats som innebär en lösning.

Att vara kontaktfamilj innebär att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem något eller några dygn varje månad. Familjen blir ett extra stöd och en viktig del i barnets nätverk. Barnet eller ungdomen man tar emot kan till exempel ha behov av ett utökat nätverk, stimulans eller miljöbyte.

Om ni är intresserade av att bli kontaktfamilj så kan ni kontakta oss för mer information. Ni når oss på telefonnummer 0278 – 251 90.
Ni kan även maila oss: emma.lysen@bollnas.se eller annette.lindgren@bollnas.se

Läs mer om kontaktfamiljer