Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Bollnäs kommun har gjort utredningar och genomlysningar av hur mobiltäckningen ser ut inom kommunen och hur bredbandsutbyggnaden fortskrider enligt den plan som finns. Det funns områden i kommunen där ny infrastruktur inte på långa vägar kommer att finnas på plats för att ersätta det kopparnät som försvinner. Mobiltäckning saknas inom delar av dessa områden. Driftsäker data- och telekommunikation är Telias och inte kommunens ansvar, men det är ändå en mycket viktig fråga för kommunen som värnar god service till våra medborgare och företagare. Därför vädjar vi genom en skrivelse till Telia att skjuta upp nedsläckningen av kommarnätet till dess utbyggnaden av fibernäten kommit längre.

Bollnäs kommuns skrivelse till Telia om kopparnätet

Vi har skickat skrivelsen till följande aktörer:

Telia Company AB
Post- och telestyrelsen
Scanova
Näringsdepartementet
Region Gävleborg
Länsstyrelsen Gävleborg
Kommunalförbundet Södra Hälsingland
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Har du frågor?
Om du har frågor kring kopparnätet kan du som kund kan du få direktkontakt och rådgivning hos den operatörsneutrala kundtjänsten Telecomguiden och hos Telias särskilda kundtjänst.

Telecomguiden:
Telefon: 010 -130 79 00
Mejl: info@telekomguiden.se
Hemsida: www.telekomguiden.se

Telias särskilda kundtjänst:
Telefon: 020-341 240
Mejl: access-center@teliacompany.com
Hemsida: www.telia.com/framtidensnat

Tidigare nyheter
Telia stänger kopparnätet (januari 2018)
Telia släcker kopparnätet
(juni 2017)