Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.

 

SCB har publicerat definitiva befolkningsuppgifter för helår 2017.

Dessa skiljer sig något mot tidigare utskickade preliminära uppgifter.

Invånarantalet har under 2017 minskat med 11 personer. Under 2016 ökade invånarantalet med 335 personer.

Antalet födda är 286 och det är i nivå med de senaste åren.
Antalet döda är 361 och det är fler än beräknat utifrån invånarnas åldersstruktur och förväntade medellivslängd.
Antalet inflyttade är 1 254 och det är färre än de senaste åren.
Antalet utflyttade är 1 202 och det är i nivå med de senaste åren.


Antalet inflyttande är färre än de senaste åren, men i ett längre perspektiv är inflyttningen fortfarande på en ganska hög nivå.

Antalet utflyttade är i nivå med de senaste åren, men fler än åren dessförinnan. Den ökade utflyttningen de senaste åren kan nog ses som en rekyl på den kraftiga ökning av inflyttande som vi sett sedan 2014.

Tidigare under 2017 har det varit fler utflyttade och färre inflyttade jämfört med de senaste åren. Det har sett ut som att invånarantalet i kommunen skulle minska med 140-150 invånare på helåret. Men under de senaste månaderna har utvecklingen vänt och invånarökningen december 2017 var till och med större än december 2016. Januari i år har invånarantalet preliminärt ökat med 35 personer. Januari i fjol minskade invånarantalet med ca 16 personer. Så de senaste månadernas positiva utveckling fortsätter.


I övriga hälsingekommuner så minskar invånarantalet i samtliga utom Hudiksvall som ökat med 102 invånare. Största minskningen har Söderhamn som tappat 210 invånare.

I bifogad fil finns uppgifter om utvecklingen 2017 mm.

 

Clas Olsson
Ekonomikontoret
Bollnäs kommun
Tel 0278-251 43