Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.

Idag är arabiska en av de största största språken i Sverige. Izdehar Chik Aljabl har arbetat som modersmålslärare i Bollnäs under 26 år. Hon undervisar i dagsläget totalt 70 elever i arabiska på Torsbergsgymnasiet, Hälsingegymnasiet, Nyhamre skola samt Lust & Lära.

Izdehar Chik Aljabl

Izdehar kommer ursprungligen från Syrien. 1976 flyttade hon till Prag där hon utbildade sig till civilingenjör inom mätteknik. Efter utbildningen fick hon arbete som civilingenjörslärare på en högskola i Damaskus, Syrien samt som chef på en mätavdelning på en statlig konsultfirma. 1989 flyttade hon till Bollnäs. Här studerade hon SFI (svenska för invandrare), samhälle, matte, engelska och religion på Komvux i för att sedan läsa pedagogik på Högskolan i Gävle.

Izdehar varför är det viktigt med modersmålsundervisning?
- I många fall tar barnen till sig det svenska språket snabbare än sina föräldrar vilket gör att de glider ifrån varandra. När barnen får en bredare kunskap i sitt modersmål stärks kontakten mellan barnen, deras föräldrar och släktingar. Det är avgörande, särskilt när barnen kommer upp i tonåren. Jag som modersmålslärare blir ofta länken mellan det gamla livet och det nya här i Sverige, det är någonting vackert i det, säger Izdehar.

Vad är det roligaste med ditt arbete?
- Att se barnen bli bättre och starkare. Här i Sverige är vi bra på att fokusera på barnen i all undervisning. I många andra länder är de fostrade att bara lyssna. Jag får hjälpa dem att förstå att de har en fri tanke.

Mycket av undervisningen sker vid datorer
Många barn och unga har svårt med att läsa och skriva när de kommer till Sverige. Digitaliseringen har gjort mycket för undervisningen i och med att Datorer gör det lätt för barnen att leta reda på fakta samtidigt som studieintresset väcks eftersom barnen ofta dras till datorer.

elever web

Vad skulle du önska om du fick?
- Eftersom länken mellan skola – samhälle – föräldrar – och lärande hänger så mycket ihop önskar jag att det fanns fler behöriga modersmålslärare men även att de som finns utnyttjas i större utsträckning. Risken är annars att många barn och unga tappar flera år i arbetslivet när de hamnar på efterkälken.

Izdehar bor på Brånan i Bollnäs tillsammans med Bashir Hajo, stadsarkitekt på Bollnäs kommun. De har två vuxna barn; en dotter som är biträdande jurist och en son som studerar ekonomi och statsvetenskap på Högskolan i Uppsala samtidigt som han arbetar som Key account manager.

Med den passion och entusiasm som Izdehar har för sitt yrke och barnen hon undervisar är det rörande att få träffa henne och lyssna till hennes historia.

- Alla har inte fått den chansen jag fick, avslutar Izdehar.

#jagärbollnäskommun
#jagärbollnäskommun är en artikelserie där du får lära känna personerna bakom det fina arbete som görs av anställda på Bollnäs kommun. Stafettpinnen till nästa porträtt lämnar Izdehar över till Jonas Engberg som är fiske- och vattenvårdskoordinator på Samhällsbyggnadskontoret.

Håll utkik!
#jagärbollnäskommun