Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.

Nu påbörjar Bollnäs kommun ett arbete för att minska matsvinnet i de kommunala köken. Nästan en tredjedel av den mat som produceras på jorden hamnar aldrig i våra magar och frågan är hur det ser ut med svinnet i Bollnäs kommun.

Matsvinn är mat som skulle kunna ätits om maten behandlats annorlunda och ätits upp i tid. Mat som slängs i onödan kostar inte bara pengar, all matproduktion innebär också påverkan på miljön. Genom att minska svinnet minskar påverkan på miljön. Tidigare mätningar av matsvinn i Bollnäs kommun visar att det finns en stor potential att minska svinnet i kommunens äldreomsorg, skolor och förskolor.

– Det handlar om både miljö och ekonomi för oss. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara de råvaror som kommunen köper in. Vi politiker har därför gett i uppdrag åt våra förvaltningar att påbörja mätningar och åtgärder för att minska matsvinnet, säger Marie Centerwall, kommunalråd i Bollnäs kommun.

Bollnäs kommuns kostenhet påbörjar nu ett samarbete med nio skolor och förskolor i kommunen. Matsvinnet kommer under året att mätas på Torsbergsgymnasiet, Alirskolan, Granbergsskolan och Björktjära skola. Mätningar kommer också att göras vid Hamregård, Klockargården och Björkbacken.

– Genom att välja ut ett antal skolor och förskolor kan en djupare analys göras om orsaker till svinnet. Med ett urval skolor och förskolor ges också bättre möjlighet till stöd i arbetet med att minska matsvinnet, berättar Susanne Björklund, kostchef i Bollnäs kommun.

– Under hösten kommer vi att se över resultaten och ta fram åtgärder för att minska svinnet tillsammans med elever och personal på skolorna och förskolorna. Underlaget kommer att ligga till grund för en handlingsplan för att minska matsvinnet i kommunen. Tanken är att det arbete vi påbörjar ska bli en del av ordinarie arbete i skolor och förskolor och på sikt även i äldreomsorg, fortsätter Susanne Björklund.

Mer informatioon om matsvinn