Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vi söker
semestervikarier!
Skicka din ansökan idag
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Upplev vintern i Bollnäs Kommun!

Bollnäs kommun har regelbundna dialogmöten tillsammans med SJ, Region Gävleborg samt andra aktörer utefter Norra stambanan där SJ informerar om planerna för järnvägssträckans framtid.

På senaste mötet framkom det att antalet tågresenärer på sträckan Bollnäs-Stockholm har ökat. Det tillsammans med att Region Gävleborg och kommunerna längs Norra stambanan upprättat ett bra samarbete med SJ för att utveckla tågtrafiken utefter Norra stambanan, gör att SJ planerar att avgångarna med Intercitytåg ska öka från ett tåg per dag till fyra tåg per dag under år 2019.

- Vi har en bra dialog med SJ. Bollnäs kommuns invånare påverkas mycket av hur frekvent tågen går och det är därför väldigt positivt att SJ nu arbetar för att få ökad persontrafik efter Norra stambanan. Det öppnar upp ytterligare möjligheter för alla arbets- och studiependlare vilket gynnar hela kommunens framtid, säger Marie Centerwall, kommunalråd i Bollnäs.

WEBB tåg