Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.

Har du och din familj plats över i hjärtat och i kalendern? Då kanske ni vill bli kontakt- eller stödfamilj!

Barn och föräldrar behöver ibland lite extra stöd. Som kontaktfamilj får ni en extra familjemedlem några dygn varje månad för att till exempel avlasta en förälder eller ge barnet ett större socialt sammanhang. Som stödfamilj tar ni emot ett barn med funktionsnedsättning.

Ingen särskild utbildning krävs, men er familj behöver vara stabil och ha en vilja att se och möta barnets behov. Att vara kontakt- eller stödfamilj sker på uppdrag av socialtjänsten och ni får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning enligt Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer.

Vill ni veta mer eller anmäla intresse vänligen kontakta:

Anneli Persson
Omsorgen om personer med funktionsnedsättningar
anneli.persson@bollnas.se
0278-25250

Karin Dahlström
Individ- och familjeomsorgen
karin.dahlström@bollnas.se
0278-25613

båt webb