Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Idag har det varit kommunsamråd i Bollnäs stadshus. Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Region Gävleborg träffades med syfte att bland annat diskutera samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg och länets samtliga kommuner. Målet är att få en högre sysselsättningsgrad i länet.

Frågor som diskuterades var bland annat:
Hur skapar vi arbete och försörjning till alla Gävleborgare?
Hur ska den framtida kompetensförsörjningen se ut?

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg framförde att kommunerna i Gävleborg har varit och är bra på att skapa extratjänster till de som varit arbetslösa en längre tid.