Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Vi har placerat ut en fågelskrämma vid Björktjäratjärnen med förhoppning om är att den ska få måsarna att flytta någon annanstans. Gatubelysningen invid Björktjäratjärnen kommer att lysa dygnet runt eftersom gatubelysningen förser fågelskrämman med ström.

Anslagstavla
puff bygglov
puff lovverksamhetsbidrag
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se