Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Nu ska Örsängesvägen på Ren bli bättre! Därför kommer framkomligheten på Örsängesvägen i riktningen från Virvelvägen mot Renshammarvägen att vara begränsad under ca en månad. 

Det här är den andra delen av vägarbetet på Örsängesvägen som kommer att pågå under sommaren. Idag är vägen av dålig kvalitét och får lätt tjälskador och det är därför som vägarbetet genomförs. 

Väder i Bollnäs

klart.se