Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.

Söderhamn och Bollnäs kommuner samverkar just nu i ett projekt för ökad digitalisering. Huvudsyftet med det är att kunna erbjuda kommunernas medborgare mer och bättre service. Dit når vi bland annat genom att effektivisera våra verksamheter, och här är användandet av ny teknik och digitalisering en viktig del.

Vi vill gärna veta vad du som medborgare tycker är viktigast att vi satsar på inom digitalisering och vad som är viktigast för dig i kontakten med kommunen. Bästa motiveringen om vad som ska digitaliseras belönas med fina priser! För att kunna vinna behöver du fylla i dina kontaktuppgifter i enkäten.

Medborgarenkät: Digitalisering

Läs mer om projektet i media
Hot och möjlighet: robotrevolutionen har kommit till Hälsingland
Bollnäs och Söderhamn startar en gemensam digitaliseringsresa – för en 24/7-kommun