Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.

Samhällsbyggnadskontoret har tagit badvattenprover på Karlslunds badplats en gång i veckan sedan den 21 maj. Alla analyser hittills har bedömts varit tjänliga, vilket betyder att det är bra badvattenkvalitet.

Samhällsbyggnadskontoret kommer att ta prover i början på varje vecka under badsäsongen. Resultaten kommer normalt en vecka senare vilket innebär att det kan vara svårt att veta dagens badvattenstatus. För att följa sommarens resultat kan du titta på Havsmyndighetens webbplats.

Provtagning vid Karlslundbadet planeras vid 15 tillfällen. Det är väldigt många provtagningstillfällen jämfört med de flesta badplatser i Sverige som provtas en till två gånger per säsong.
Det schemat för provtagning har samhällsbyggnadskontoret följt årligen sedan sommaren 2014. 

Hos Havsmyndigheten finns också badvattnets status för fler badplatser i kommunen.

 KarlslundsbadetWEBB