Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Första etappen av projektet ”Upprustning långnäsudden” har tagit sin början. Från och med idag arbetar gatuenheten med att höja gångvägen längsmed Vågen så att den inte översvämmas så lätt vid högt vattenstånd. Rabatter anpassas, träd planteras och sly röjs undan. Fler bänkar kommer att placeras ut runt hela promenadstråket och tillgänglighetsanpassade platåer byggs för de som vill fiska eller njuta av en rofylld stund vid vattnet. Boulebanan kommer att flyttas till Långnäsparkens gama entré. Arbetet blir klart nu i höst. 

1

2

3

Anslagstavla
puff bygglov
puff lovverksamhetsbidrag
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se