Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs
Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Med målet att ha fossilfria inrikestransporter senast 2030 antar Bollnäs kommun nu Fossilfritt Sveriges transportutmaning. 150 företag, kommuner och organisationer har antagit utmaningen hittills för att visa att omställningen av transportsektorn är på gång.

- Genom att anta transportutmaningen visar Bollnäs kommun att vi på allvar tänker ta ansvar för omställning till fossilfria transporter i våra verksamheter. Utmaningen sänder en viktig signal till näringslivet, att vi vill upphandla fossilfria transporter och ha tillgång till fossilfria drivmedel till vår egen fordonsflotta. Vi behöver delta i nätverk som Fossilfritt Sverige för att inspireras och lära av andra aktörer, inom både privat och offentlig sektor, säger Marie Centerwall, kommunalråd i Bollnäs kommun.

Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att visa att målet går att nå, och att det finns företag, kommuner och andra organisationer i Sverige som har högre mål än så, har initiativet Fossilfritt Sverige startat Transportutmaningen. För att anta utmaningen ska organisationen ha som mål att enbart köpa och utföra fossilfria transporter senast 2030. 

Genom att flera aktörer går ut samlat och berättar om sina mål skickar det signaler till både marknaden, politikerna och omvärlden att transportsektorn nu är på väg att lämna de fossila bränslena och gå över till förnybara alternativ.

- Den svenska produktionen av el och värme är nästan redan fossilfri i Sverige. Nu är det dags att ta tag i transporterna. Det är glädjande att så många aktörer är beredda att gå fortare fram än nationen i sin helhet, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Inslag i Sveriges Radio
Med anledning av att Bollnäs kommun antgit utmaningen sändes ett inslag i Sveriges Radio P4 Gävleborg. Spola till 2:02:00 för att höra inslaget med miljöstrateg Gunilla Jonsson.

Mer information
Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Nationell samordnare är Svante Axelsson. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.
Fossilfritt Sverige
Transportutmaningen
Bollnäs kommuns miljömål