Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Därför vill vi ta reda på vad vi behöver arbeta med för att göra Bollnäs kommun ännu bättre. Hjälp oss genom att svara på vår enkät. Enkäten är helt anonym och du kan vara säker på att dina svar inte kommer att gå att spåra till dig.

Här hittar du enkäten

Om du har några frågor om enkäten och hur svaren ska användas är du välkommen att kontakta Anna-Maria Säll, folkhälsostrateg, på telefonnummer 0278-25 633 eller viae-post anna-maria.sall@bollnas.se