Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Funderar du på att söka bygglov eller göra en annan anmälan till våra bygglovshandläggare? Vi har sammanställt information om hur lång tid det tar och tips på hur du kan snabba upp processen.

När får jag besked?
Alla ärenden hanteras i den ordning de kommer in till oss oavsett om ärendet kommer från dig som privatperson eller ett företag. Det är antalet inkomna ärenden som främst påverkar tiden fram tills att ärendet börjar handläggas.

Du kan snabba handläggningen av ditt ärende genom att se till din ansökan är komplett och innehåller alla handlingar vi behöver för att bedöma ditt ärende.

Vad händer om min ansökan inte är komplett?
Om din ansökan inte är korrekt ifylld kommer vi att kontakta dig. Ett tips är att svara så snabbt som möjligt på detta. Handläggningen av ditt ärende fortsätter nämligen först när ett svar har kommit in.

Från att vi tagit emot din kompletta ansökan har vi enligt lag 10 veckor på oss att handlägga ditt ärende men ofta går det fortare än så.

Hur lång tid tar det?
När din anmälan/ansökan är komplett handlägger vi ärendet genom att kontrollera förutsättningar, skicka grannehöranden, remisser och slutligen skriva beslut.

I tabellen nedan ser du hur långa handläggningstider vi haft under 2018:
handläggningstider

Antal dagar till avslutat ärende från det att ansökan är komplett. Med anmälningsärenden menas åtgärder som du inte behöver bygglov för men som kräver att du gör en anmälan.

De långa handläggningstiderna i februari berodde på personalbrist samt byte av ärendehanteringssystem.
antal ärenden
Antal inkomna ärenden per månad under 2018.