Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs
Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Socialstyrelsen undersöker årligen de äldres uppfattning om äldreomsorgen - "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". I 2018 års undersökning svarade 362 brukare i Bollnäs som har stöd av hemtjänst eller bor på äldreboende.
Bra bemötande från personalen ligger väldigt högt i undersökningen: 99% för de som har hemtjänst och 95% av boende på särskilt boende anser att de får ett bra bemötande av personalen. Att man känner sig trygg och har stort förtroende för personalen har också fått höga värden. Se resultatet av hela undersökningen.

4511011 rullator