Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

 SCB publicerar defintiva uppgifter i mitten på november.

Invånarantalet har under kvartal 1-3 ökat med 106 personer. Motsvarande period i fjol minskade invånarantalet med 78 personer.

Antalet födda är 244 och det är fler än de senaste åren.
Antalet döda är 219 och det är färre än beräknat utifrån invånarnas åldersstruktur och förväntade medellivslängd.
Antalet inflyttade är 891 och det är något färre än motsvarande period i fjol och färre än åren dessförinnan.
Antalet utflyttade är 810 och det är färre än motsvarande period de senaste åren.


Under 2014 till 2016 ökade invånarantalet kraftigt, främst på grund av stor flyktinginvandring till Sverige. Utvecklingen vände nedåt 2017 och de tre första kvartalen minskade invånarantalet med 78 personer. Sista kvartalet 2017 blev det åter igen en ökning, främst på grund av minskad utflyttning. I år har invånarantalet fortsatt att öka, men man kanske kan ana en vikande tendens de senaste två månaderna.

Jämfört med förra året är det främst antalet utflyttade som minskat, men även antalet döda är betydligt lägre än förväntat. Antalet födda är också på en hög nivå som är bra mycket högre än rikssnittet.

Det är svårt att säga hur utvecklingen blir resten av året. Det kommer att bli en ökning för helåret. Nu ser det ut som att ökningen kan bli 100 till 150 personer.

I bifogad fil finns tabeller för utvecklingen de senaste åren, samt en prognos för helåret.


Clas Olsson
Ekonomikontoret
Bollnäs kommun
Tel 0278-251 43