Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

För att ta reda på om vi behöver justera något innan vi bygger Bollnäs nya resecentrum har vi gjort ett fullskaligt test. Vi målade upp bussplanen, Järnvägsgatan och centrumhållplatsen i full storlek på en grusplan där fyra bussar från X-trafik körde och testade både dockningsstationen och centrumhållplatsen. Testet fungerade väldigt bra och de fyra busschaufförerna kom med bra synpunkter och tips på hur vi kan utforma bra detaljlösningar.