Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Bollnäs kommuns arbete för att minska matsvinnet i de kommunala köken fortsätter. Nästan en tredjedel av den mat som produceras på jorden hamnar aldrig i våra magar och frågan är hur det ser ut med svinnet i Bollnäs kommun.

Under hösten har vi gjort mätningar av matsvinnet på Björktjära skola och Granbergsskolan. Mätningarna visar på en liten minskning men kommer att fungera som ett nollvärde i de fortsatta mätningarna. För att ta reda på orsaker till matsvinnet kommer det under vecka 46 att hållas en workshop med elever, kökspersonal, skolledare och pedagoger på dessa skolor. Förhoppningen är att utröna varför det slängs mat och vad man tillsammans kan göra åt det.

matsvinn

Resultatet av workshopen kommer att sammanställas och vara en del i den handlingsplan som alla kommunala skolor, förskolor och på sikt även i äldreomsorgen ska arbeta utefter. Handlingsplanen ska vara färdig under våren 2019.

– Målet är att handlingsplanen för minskandet av matsvinn ska bli en naturlig del av ordinarie arbete berättar Susanne Björklund, kostchef i Bollnäs kommun.

Se tidigare nyhet om uppstarten av arbetet med att minska matsvinnet.