Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Socialdemokraterna, Bollnäspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet har kommit överens om att samarbeta under kommande mandatperiod och bildar därmed en stark majoritet med sammanlagt 26 mandat i Bollnäs Kommunfullmäktige.

I ett pressmeddelande skriver de så här:

Viktigt för oss är en stabil, tydlig och hållbar majoritet för kommande mandatperiod.

Vi är överens om en gemensam inriktning, där vår kommun fortsätter att växa med fler invånare, där skolresultaten och näringslivsklimatet går framåt och där människor trivs och är trygga med jämlika livsvillkor.

Det finns stora utmaningar inom Bollnäs kommun. Hög arbetslöshet, för låga skolresultat och en ekonomi i obalans, är några av dem.

Viktiga delar för att fortsätta minska arbetslösheten i vår kommun är utbildning och näringslivets förutsättningar till utveckling.

Alla delar av vår kommun behöver utvecklas, kommunala verksamheter ska vara närvarande i alla kommundelar. Tillgång till service som behövs nära och ofta, så som trygga bostäder för äldre, skolor och infrastruktur är grundläggande för att öka tryggheten oavsett var i kommunen man bor.

- Arbete och utbildningar är prioriterat, alla som kan ska ha ett arbete att gå till, säger Shida Kinuka, ordförande för Socialdemokraterna.

- Vi skall arbeta för en helt levande kommun, där invånarna känner sig delaktiga, säger Irene Frank, ordförande i Bollnäspartiet.

- Vi vill öka samverkan med, och vidareutveckla forum för dialog och samsyn med företag i hela kommunen. Det är viktigt att kommunen inte upplevs som en konkurrent eller bromskloss till näringslivet utan som en samarbetspart och möjliggörare. Människor i arbete är grunden för att få en bra ekonomi i kommunen, säger Johan P Bång, ordförande för Moderaterna i Bollnäs.

- Viktigt att förutsättningar finns att ställa om till ett mer hållbart samhälle som klarar klimat- och miljöomställningen, säger Britt-Marie Rosenqvist, ordförande för Miljöpartiet.

Partierna bjuder in till presskonferens måndag den 29/10 klockan 13:15 i Stadshuset, Hälsingerummet våning 7, för att presentera mer av vår politiska plattform för Bollnäs Kommun.

Skärmklipp