Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

I en tidningsartikel för 2-3 år sedan var det ett reportage om två flickor som tyckte att deras väg till och från skolan via Norra Kilaforsvägen var osäker. Det hade de helt rätt i. Gatuenheten tog till sig av synpunkterna från bland annat reportaget, och har under sommaren och hösten arbetat med Norra Kilaforsvägen och gett den ett rejält ansiktslyft. Gatuenheten har haft denna vägsträcka med i sin planering sedan reportaget skrevs men inte haft ekonomi att utföra projektet. Satsningen möjliggjordes tack vare gatuenhetens ansökan om bidrag från Trafikverket med 50% av byggkostnaden.

Bland annat har vägen smalnats av för att inte bjuda in till höga hastigheter. Ytan som blev över har blivit en gång- och cykelväg ända ut till Anneforsvägen. Även ny LED-belysning är på plats.

före efter n kilaforsvagen2

Flera nya parkeringsplatser har byggts och området har tillgänglighetsanpassats så att det ska vara lättare för exempelvis rullstolsburna att ta sig från parkeringen och in till Mobackes/Lilla K.

före efter n kilaforsvagen

Det som återstår är bara de vita strecken på vägen och en stensatt yta mitt på sträckan där en vilobänk kommer att placeras ut. Nu hoppas vi att alla skolbarn och andra som färdas efter Norra Kilaforsvägen ska känna sig trygga.