Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Politikerna i Bollnäs kommun bestämde 2015 att det ska införas fastighetsnära insamling med källsortering av förpacknings- och tidningsmaterial i kommunens samtliga verksamheter senast i januari 2021. Målet är att medvetandegöra kommunalt anställd personal om vikten av gemensamma insatser för miljön och att tydliggöra statusen på miljöfrågan gentemot Bollnäs kommuns anställda, elever och barngrupper inom kommunen. Förhoppningen är att insamlingen av förpacknings- och tidningsmaterial inom kommunala verksamheter även ska öka medvetenheten och motivationen hos samtliga invånare i Bollnäs kommun. Flera kommuner i länet har samma ambitioner men Bollnäs är först med att införa källsortering i alla verksamheter.

Återvinningsrum runt knuten
Projektet drivs av Teknik- service och fritidsförvaltningen gemensamt med BORAB som regelbundet håller utbildningar för personalen i verksamheterna varefter återvinningsrummen byggs. Återvinningsrum är utrymmen med moderna behållare som ska underlätta sopsorteringen.

tervinningsrum webb

Åtta återvinningsrum sattes upp förra året på Alirskolan, Torsbergsgymnasiet, Granbergsskolan, Granbergs förskola, Hamregårds förskola, Björktjära skola, Björktjära förskola och Björkbackens förskola.

I år har 12 miljöhus satts upp på följande ställen: Kilafors skola, Kilafors förskola, Sporthallen i Kilafors, Sporthallen på Gärdet, vid stadshuset, Rengsjö skola, Rengsjö förskola, Kilbergsskolan, Kilbergs förskola, Örsängets förskola, Höghammarskolan och Rensbackens skola.

Insamlingen av återvinningsbart material inom de kommunala verksamheterna tydliggör kommunens höga ambitioner gällande satta miljömål och visar vikten av resurshushållning.
Förhoppningen är att andelen brännbart restavfall som uppkommer inom verksamheterna i Bollnäs kommun ska minska med 50%.