Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Socialförvaltningen i Bollnäs har under en tid arbetat aktivt med att införa olika former av digital teknik för att underlätta för våra brukare, anhöriga och personal. Titta gärna i vår interaktiva broschyr för att se vad äldreomsorgen kan erbjuda inom välfärdsteknik. 

Vi definierar välfärdsteknik som digital teknik som kan användas för att bibehålla eller öka delaktigheten, självständigheten, aktiviteten och tryggheten för en person med funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan även ses som ett verktyg för att öka delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Mer information om Bollnäs kommuns välfärdsteknik i äldreomsorgen

bikearound 2