Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Socialförvaltningen i Bollnäs har under en tid arbetat aktivt med att införa olika former av digital teknik för att underlätta för våra brukare, anhöriga och personal. Titta gärna i vår interaktiva broschyr för att se vad äldreomsorgen kan erbjuda inom välfärdsteknik. 

Vi definierar välfärdsteknik som digital teknik som kan användas för att bibehålla eller öka delaktigheten, självständigheten, aktiviteten och tryggheten för en person med funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan även ses som ett verktyg för att öka delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Mer information om Bollnäs kommuns välfärdsteknik i äldreomsorgen

bikearound 2