Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs
Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Socialförvaltningen i Bollnäs har under en tid arbetat aktivt med att införa olika former av digital teknik för att underlätta för våra brukare, anhöriga och personal. Titta gärna i vår interaktiva broschyr för att se vad äldreomsorgen kan erbjuda inom välfärdsteknik. 

Vi definierar välfärdsteknik som digital teknik som kan användas för att bibehålla eller öka delaktigheten, självständigheten, aktiviteten och tryggheten för en person med funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan även ses som ett verktyg för att öka delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Mer information om Bollnäs kommuns välfärdsteknik i äldreomsorgen

bikearound 2