Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

X-trafik och SJ utökar sitt samarbete för att tillsammans skapa större resmöjligheter för de som bor i Gävleborgs län.

Från 9 december kommer antalet avgångar att utökas och spridas bättre över dygnet, vilket gör att det kommer att finnas avgångar varje timme på sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall på vardagar.
Det här kommer även att ge fler avgångar med SJ över länsgräns mot främst Uppsala-Arlanda-Stockholm.

Läs mer på xtrafik.se