Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Redan nu påbörjar vi arbetet och behöver därför stänga av vägen i etapper under morgondagen med anledning av trädfällning.

Till våren kommer Trädgårdsgatan att tillgänglighetsanpassas på samma sätt som Brogatan genom att höja vägbanan så att den kommer i nivå med entréer utmed gatan. Gatan kommer även att breddas för att underlätta snöröjning och för att få plats med fler parkeringsplatser. För att kunna göra det kommer vi redan i morgon att ta ner asparna längs hela gatan.

trädgårdsgatan webb

I och med att Asparna står som en allé behöver Länsstyrelsen godkänna fällningen. Vi ansökte om det redan för ett år sedan och har fått godkänt. Vi kommer att plantera nya träd utmed gatan när den byggs om.

Ombyggnationen med Trädgårdsgatan sker i samarbete med Bollnäs Bostäder.

Idag kommer vi att sätta upp skyltar om att vi stänger av vägen i morgon och att parkering är förbjuden under morgondagen.