Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Aleris har drivit Bollnäs sjukhus sedan 2012 och verksamheten har under dessa år präglats av höga medicinska resultat, god tillgänglighet, stor patientnöjdhet och motiverade medarbetare. Som ett resultat av Aleris nya strategiska inriktning kontaktade företaget Region Gävleborg med önskemål om att avsluta avtalet. I och med att de lämnar sitt uppdrag tar Region Gävleborg över ansvaret för verksamheten på Bollnäs sjukhus och Aleris Specialistvård i Söderhamn. Verksamhetsövergången sker 1 november 2019.

- Bollnäs sjukhus är en mycket viktig samhällsfunktion och vi har förtroende för Region Gävleborg och Aleris. Vi kommer nogsamt att följa frågan och ha en kontinuerlig dialog med regionen om hur det går så att vi kan säkerställa att det blir på bästa sätt, säger Marie Centerwall, kommunalråd i Bollnäs kommun

regiongavleborg.se finns mer information att ta del av.

Bild på Bollnäs sjukhus