Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs
Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad är ute på granskning mellan 11 mars och 25 april. Det betyder att du har möjlighet att lämna i synpunkter på förslaget under den tiden.

En ny fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad är en plan för hur vår kommun ska utvecklas, bebyggas och bevaras i framtiden. Förslaget har under sommaren 2018 varit ute för samråd. Då fick alla medborgare möjlighet att tycka till om förslaget. Därefter har vi sammanställt och bemött de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse. Förslaget till fördjupad översiksplan har därefter bearbetas och ska nu ställas ut för granskning enligt plan- och bygglagen. Granskningen vänder sig till alla som kan ha intresse av planen såsom myndigheter, privatpersoner, verksamhetsutövare, organisationer, föreningar med flera.

På bollnas.se kan du vill se hur förslaget till fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad ser ut. Där kan du även lämna in dina synpunkter.

markanvändning