Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Just nu sätts skylten med stadsvapnet upp på stadshusets fasad. Belysningen i skylten har bytts ut till LED-ljus eftersom den gamla neonbelysningen gick sönder.