Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Aktieägare i HelsingeVatten AB kallas till ordinarie bolagsstämma onsdag 27 mars 2019 klockan 10:00 på Kulturhuset i Bollnäs, lokal Snoddasrummet. Anmälan görs till HelsingeVatten AB senast måndag 25 mars på tfn 0271-574 54 eller jennie.blomberg@helsingevatten.se.