Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Aktieägarna i Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB - BORAB kallas till ordinarie årsstämma tisdagen den 26 mars 2019, klockan 13:00 på Kulturhuset i Bollnäs. lokal ’Ida Kristina’.  Anmälan sker till info@borab.se eller kundtjänst 0278-255 22. Läs mer och se dagordning på www.borab.se.