Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Från och med 1 juli i årblir det totalförbjudet att röka på många platser i Bollnäs kommun då den nya tobakslagen träder i kraft.

Sammanfattning av vad den nya tobakslagen innebär

• Rökförbud utökas till att gälla allmänna platser utomhus som bland annat uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler och kollektivtrafikens områden utomhus.

• Rökförbud utökas till att gälla inhägnade idrottsplatser och badplatser.

• Rökförbud utökas till att gälla lekplatser.

• Rökförbudet utökas även till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och liknande anordningar samt örtprodukter för rökning (som t.ex. vattenpipa).

• Krav på tillstånd för företag att få sälja tobak, vilket innebär att alla företag som i dag har anmält försäljning måste göra en ansökan om tillstånd att få sälja tobak och likande produkter.

• Gemensamma EU-regler om spårbarhet och säkerhetsmärkningar.

• Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Så påverkar den nya lagen dig som privatperson

Rökning på uteserveringar
Från och med 1 juli är det inte längre tillåtet att röka på uteserveringar. Det gäller alla typer av uteserveringar. Det är heller inte tillåtet med särskilda avgränsade avdelningar för rökning på en uteservering eller att inrätta särskilda rökområden, så kallade ”rökrutor” utanför ett serveringsområde. Det är också rökförbud utanför entrén till uteserveringar (ca 10 meter).

Rökförbudet gäller alla typer av rökning; tobaksrökning, rökning med örtprodukter, e-cigarrettrökning och andra typer av förångning av tobak eller nikotinprodukter.

Rökfria miljöer - inom och utomhus
Den nya lagen innebär rökförbud i följande inom- och utomhusmiljöer:

• Lokaler för barnomsorg
• Förskolor och fritidshem
• Lokaler för skolverksamhet
• Fritidsgårdar
• Alla lokaler för sjuk- och hälsovård
• Inrättningar för service eller vård
• Alla lokaler och utrymmen som tillhör kollektivtrafiken
• Lokaler som är för gemensamt bruk inom alla typer av bostäder
• Inhägnade idrottsplatser och badplatser
• Lekplatser dit allmänheten har tillträde
• Restauranger och andra typer av serveringar, inklusive uteserveringar
• Utanför alla entréer som allmänheten har tillträde till, där det råder rökförbud inomhus

Så påverkar den nya lagen dig som företagare

Du som vill sälja tobaksprodukter måste ansöka om tillstånd
Från och med 1 juli börjar den nya tobakslagen att gälla och då måste alla som avser att sälja tobak göra en ansökan hos tillståndsenheten (Kommunalförbundet södra Hälsingland). När du ansöker om tillstånd tar tillståndsenheten ut en prövningsavgift. Du som beviljas tillstånd kommer därefter att få betala en tillsynsavgift varje år.

Företagare som tidigare anmält försäljning av tobak och fått ett bevis får fortsätta sälja sina tobaksprodukter fram till 31 oktober. Från och med 1 november behöver alla som ska sälja tobak ha lämnat in en ansökan, och får därefter fortsätta sälja tobak tills ansökan behandlas av tillståndsenheten, fram till beslut tagits.

Företagare som inte lämnat in en ansökan om tillstånd senast 31 oktober bryter därmed mot lagen och kan anmälas för olovlig tobaksförsäljning.

Rökning på uteserveringar
Från och med 1 juli är det inte längre tillåtet att röka på uteserveringar. Det gäller alla typer av uteserveringar, inte bara uteserveringar med tillstånd att servera alkohol. Det är inte tillåtet med särskilda avgränsade avdelningar för rökning på en uteservering. Det är heller inte tillåtet att inrätta särskilda rökområden, så kallade ”rökrutor” utanför ett serveringsområde. Med rökförbud utanför en uteservering är det lämpligt med ett avstånd är 10 meter.

Rökförbudet gäller alla typer av rökning; tobaksrökning, rökning med örtprodukter, e-cigarrettrökning och andra typer av förångning av tobak eller nikotinprodukter.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Utomhus är det ägaren eller den som förfogar över ett visst område som ansvarar för att förbudet följs. Inomhus och utanför entréerna till en lokaler där rökförbud råder inomhus, ansvarar ägaren eller den som har tillgång till lokalen. Det gäller dock inte för gallerior och köpcentrum, där är det fastighetsägaren som ansvarar för att rökförbudet följs.

Har du frågor?

Kontakta tillståndsenheten Kommunalförbundet södra Hälsingland.

Frasse Eriksson
Handläggare
073- 275 39 90
frasse.eriksson@kfsh.se

Christer Skoglund
Handläggare
073-275 39 98
christer.skoglund@kfsh.se