Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Förra veckan besökte kommunledningen genom Marie Centerwall, Benny Engberg och Anders Johansson tillsammans med Näringslivs- och utvecklingskontoret ett antal företag. Bland annat besöktes Svensk Mediarådgivning, Ångpanneföreningen och Ernströms Revisionsbyrå. Vi tackar företagen för inspirerande möten där vi fick ökad insikt i företagens verksamhet, deras vardag och framtida utmaningar. Kunskap vi bär med oss i vårt framtida arbete.

svmediarådgiv
Svensk Mediarådgivning, från vänster Stina Bruno, Patrik Larsson och Peter Berglin.

åf
 Ångpanneföreningen, från vänster Åke Hedlund, Marie Centerwall, Benny Engberg och Anders Johansson.

Ernström
Ernströms revisionsbyrå, från vänter Mikael Ernström, Marie Centerwall, Lena Magnusson, Benny Engberg och Anders Johansson.