Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

SCB publicerar definitiva uppgifter för första kvartalet i mitten av maj.

Invånarantalet i Bollnäs kommun har under första kvartalet preliminärt minskat med 32 personer till 26 959 personer. Motsvarande period i fjol ökade invånarantalet med 83 personer.

Antalet födda är 75 och det är något fler än i fjol och fler än åren dessförinnan.
Antalet döda är 83 och det är ungefär som förväntat utifrån invånarnas åldersstruktur och beräknad medellivslängd.
Antalet inflyttade är 219 och det är väsentligt färre än de senaste åren.
Antalet utflyttade är 243 och det är i nivå med de senaste åren.

Under 2014 till 2016 ökade invånarantalet kraftigt, främst på grund av stor flyktinginvandring till Sverige. Utvecklingen vände nedåt år 2017 och under de tre första kvartalen 2017 minskade invånarantalet. Sista kvartalet 2017 blev det åter igen en ökning, främst på grund av minskad utflyttning. Fram till juli 2018 fortsatte invånarantalet att öka, men sedan dess har invånarantalet sjunkit. Jämfört med tidigare perioder är det framförallt inflyttningen som minskat.

Fortsätter nuvarande trend kommer invånarantalet att minska i år och minskningen kan bli större än 100 personer. Men under 2017 och 2018 har utvecklingen varierat, så det är svårt att göra en prognos med någon större säkerhet.

 

I bifogad fil finns tabeller med utvecklingen kvartal 1 de senaste åren för kommunen m.m.

 

Clas Olsson
Ekonomikontoret
Bollnäs kommun
Tfn 0278-251 43