Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs
Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Idag startar vi bygget av en helt ny gång- och cykelväg på Brånan utmed Nylandsvägen. Gång- och cykelvägen byggs för att det ska bli säkrare för fotgängare och cyklister. Den blir en fortsättning på gång- och cykelvägen förbi brandstationen upp till cykelvägen norr om Månskärevägen.

Ny gång och cykelväg

Arbetet beräknas vara färdigt vid midsommar.