Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

På måndag startar arbetet med att bygga om infarten till stadshusparkeringen där McDonalds ska bygga sin restaurang. Vi bygger samtidigt ytterligare en infart till den del av stadshusparkeringen som blir kvar. Från och med måndag och cirka två veckor framåt kommer delar av parkeringen att vara avstängd i perioder när arbete med infarterna pågår.

infarter

Redan nu är delar av parkeringen avstängd eftersom vi rivit belysning (som vi ska spara) och motorvärmarstolpar. Vi behöver ta bort det innan McDonalds tar över området. Anledningen till att vi spärrar av är av säkerhetsskäl eftersom det är stark ström i kablarna. (Elen är dock avstängd.)

avstängning

När McDonalds startar sitt arbete med att bygga restaurangen kommer delen av den nuvarande parkeringen där McDonalds ska hålla till att bli permanent avstängd. Innan dess har vi byggt färdigt infarten till den del av stadshusparkeringen som blir kvar, vilket gör att det går att parkera där. Parkeringsplatserna under viadukten kommer också att finnas kvar.

Vi bygger fler parkeringsplatser
I höst bygger vi en helt ny parkering med nya allmänna parkeringsplatser vid Schenströmskorsningen. Dessutom kommer vi att bygga ytterligare parkeringsplatser söder om den nuvarande stadshusparkeringen när trafiklösningen vid stadshuskorsningen byggs. Vi och Trafikverket håller på med planering för den just nu.

parkeringar infarter webb

Tidigare nyhet på ämnet
Vi bygger nya parkeringsplatser